Home

Staqsejt hekk fl-intervista li ghamilt mal-Vici Chairman tal-AD Carmel Cacopardo fis-serje ‘Time to Answer’:

Taqbel mal-kritika li l-AD qed isir aktar Marxista?

CC: M’hemm l-ebda kritika li AD qed issir Marxista. Dak kien biss kumment tal-ex Deputat Segretarju Ġenerali ta’ AD Henrik Piski, barrani ta’ oriġini Tedesko-Ungeriża. Huwa għamel dan il-kumment għax ma qabilx li AD torġanizza konferenza stampa l-Imsida quddiem il-monument tal-GWU. Għalih li ġej minn ambjent komunista ta’ wara l-purtiera tal-ħadid l-abbuż kontinwu fl-użu tal-kelma “ħaddiem” kienet tfisser propju hekk. Kien jinsisti li tintuża l-kelma “impjegat” (employee) u mhux il-kelma “ħaddiem” (worker). Dik hi l-istorja kollha.

 

www.andrewazzopardi.org

4 thoughts on “L-AD Marxista?

 1. Hu ovvja li ghandhom hafna policies marxista. u billi dan barrani xi problema ghandhom il partit li tant jippriedka id diversita…

  Jien kif ilni nghid snin. Jekk minghalijhom in nazzjonalisti mahruqa specjalment f tas sliema jivvutaw il AD biex minghalijhom jaharqu il Gonzipn huma biss imgienen. Dawn xellugin estremi u mhux partit tac centru lemin kif suppost kien xi darba il PN

  Like

 2. Oh no! The self-professed political opinionist “tbassas” to show us what an intellectual he is. Malcolm, you are a failed politician, without any political identity. You threw money at the electorate and gained nothing – and now you give judgements on other political parties who have achieved much more than AN. Can Malcolm tell us which AD policies are Marxists?

  Like

  • ara l kommunist l iehor gie :). il greens politika ta success? bil media taqbel mall policies taghha u qatt ma ghamlet xejn.

   Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s