Home

Staqsejt hekk fl-intervista li ghamilt mal-Onorevoli Dr Helena Dalli fis-serje ‘Time to Answer’:

Dr Joseph Muscat x’ gab fil- PL?

HD: Joseph Muscat qed juza’ l-kwalitajiet ta’ kemm jista’ jkun nies.  Bena pont bejn dawk li kienu diga’ fil-PL ghal dawk li ghadhom jinghaqdu mal-partit;  dawk kollha li  ghandhom x’ jikkontribwixxu.  Qed juza’ l-esperjenza, il-maturita’, il-kapacita’, l-energija, l-intelligenza, l-entuzjazmu … tahlita ta’ kwalitjiet  li nies differenti ikollhom f’qisien differenti .  Narah li qed jaghmel sforz kbir  li juza’ kemm jista’ jkun rizorsi umani disponibbli ghall-partit u ghall-pajjiz: hemm l-gharfien u l-uzu tal-potenzjal ta’ dawk li jistghu jmexxu ‘l quddiem il-progett tat-tim.  You are as good as the people around you.    B’ kuntrast per ezempju ma’ GonziPN,  ma gabx mieghu MuscatPL imma fetah hafna…. aktar narana mexjin lejn MaltaPL…

www.andrewazzopardi.org

 

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s