Home

Ghandi xi Nghid

Artiklu tieghi fuq illum.com.mt

Il-ġurnaliżmu huwa wieħed mill-istituzzjonijiet li fis-soċjetà tagħna qed isir ferm u ferm aktar importanti. Donnu qed naraw l-opinjoni pubblika titbandal skont kif jorjentaw ruħhom il-kmamar tal-aħbarijiet, il-linji editorjali u l-ġurnalisti li hemm fiha. Wisq probabbli mhux żgur huma stess jirrealizzaw kemm kif tinkiteb kelma u kif tinqara sentenza jew kif ssir mistoqsija tagħmel differenza fil-mod ta’ kif l-opinjoni pubblika tiġi mfassla.

Ħa nieħu eżempju żgħir biex nillustra dan il-punt.

Biżżejjed wieħed jikkontribwixxi fil-kummenti ta’ xi artiklu li jkun deher fuq xi newsportal u tara li jekk torjenta t-ton tal-argument tiegħek b’ċertu mod issib ruħek qiegħed tagħti direzzjoni lil dik il-‘konversazzjoni’.

Ippruvawha u taraw.

Aħseb u ara meta jkollok karma tal-aħbarijiet sħiħa, ġurnalisti, preżentaturi jħambqu l-ħin kollu kemm jirnexxilhom aktar ibiddlu d-direzzjoni tal-ħsieb.

Rajna s-saħħa tal-mezzi tax-xandir waqt l-elezzjoni ġenerali li għaddiet li ftit jew wisq (jien naħseb aktar it-tieni) ħallew impatt fuq kif jiżviluppaw l-ideat tagħhom…

View original post 560 more words

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s