Home

Waqt Għandi Xi Ngħid​ fuq Radju Malta​ mid-9.05 am ‘il quddiem:

– Sentejn ta’ Gvern Laburista – Sentejn ta’ Opposizzjoni Nazzjonalista (ma’ Dr Toni Abela, Profs Arnold Cassola​ u Dr Ann Fenech)
– Il-hobza Maltija fi krizi?
– Il-patching pastaza quddiem il-Bazilika ta’ Sant’ Elena (ma’ Joanne Debono Grech, Sindku ta’ B’ Kara)
– Il-mewt ta’ Patrick Vella, l-iscuba diver (ma’ Profs Alan Deidun​, habib u diving buddy ta’ Patrick)
– ‘Tfal b’ diffetti’ – diskors li ghandu jigi ccensurat mill-media? (ma’ Oliver Scicluna​, Chairman tal-KNPD)
– Il-UHM fi gwerra mal-MCESD? (ma’ Josef Vella, Segretarju Generali tal-UHM u John Bencini, Chairman tal-MCESD)
– 1-2-1 mal-Gvernatur tal-Bank Centrali, Profs Josef Bonnici

 

ISMA’ LIVEJMS_5898 copy

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s