Home

images (5)

Ghal ‘LE’

 • Mark Sultana
 • Nicholas Barbara

 

Ghal ‘IVA’

 • Mark Mifsud Bonnici
 • Danny Rosso

 

One thought on “Waqt Għandi Xi Ngħid fuq Radju Malta 14/3/2015 (mid-9.05am ‘il quddiem) – IVA u LE…..

 1. Dawn huma xi mistoqsijiet li saqsejt lil Salvu fuq Malta Today izda gejt blokkjat.

  Kemm thallas is-sur Balzan tal konsulenza fl-Accession Treaty

  Jekk kienx biased kontra l-kaccaturi meta dahal ghall din il konsulenza

  Jekk il-gvern tal gurnata kienx jaf bl-INGASSA li kien qed ihejji is-sur Balzan

  Il-gvern tal gurnata kienx jaf bid-dealings mal-ALLEATI tieghek.

  Ghaliex l-EU ma hadet l-ebda passi biex twaqqaf id-deroga kif inhi attwata bhalissa

  DR Azzopardi ghidlu ma jghajjatx is-sur Balzan ghax qieghed jinstema ta Pastaz.

  Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s