Home

 

 

Read on

Simon Busuttil June 2014

One thought on “‘St Paul’s Bay murder shows ‘society has failed’ – Simon Busuttil’ – I can’t agree more

  1. Aktar milli is-socjeta falliet , aktar il-‘Gustizzja’ Maltija li KRIMINAL jammetti li hu hati u jinghata sentenza sospiza!

    Jekk tiflah thallas Avukat tajjeb tohrog ‘innocenti’ u pur !

    Tajjeb ukoll li meta wiehed jithol f’relazzjoni jithol B’GHAJNEJH MIFTUHIN BERAH!

    Mhux l-ewwel kaz li kellna fuq nisa mizzewgin Libyani li sfaw maqtula , dan mhux l-ewwel kaz, kaz iehor ghadhu frisk tal-qtil tal-avukatessa !

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s