Home

read on

Bħal-lum għaxar snin, ftit wara d-9.30pm, il-Papa Ġwanni Pawlu II ħa l-aħħar nifsijiet…u d-dinja bkiet.

Illum, għaxar snin wara, Ġwanni Pawlu II hu dikjarat qaddis f’wieħed mill-iktar proċessi mgħaġġla wara l-għajta immedjata tal-poplu minn kull rokna tad-dinja, ta’ “Santo Subito”.

Għaxar snin wara, il-Knisja Kattolika għaddiet minn l-ewwel riżenja tas-suċċessur ta’ Pietru f’diversi sekli, meta Benedittu XVI, li kien il-Kardinal li ċċelebra l-funeral ta’ Ġwanni Pawlu II, ċeda postu biex warajh intagħżel500496-750x315

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s