Home

images

Mario Galea dwar Andreas Lubitz

‘…nahseb li qed nghagglu…aw 350,000,000 ibaghtu minn depression fid-dinja – dawn ma jisbhux fil-ghodu u jghidu ha nara lil min ser inwegga’ jew lil min ha noqtol assolutament mhux il-kaz….35,000 f’ pajjizina jbatu minn depression…il-maggoranza taghhom huma ‘interessati’ li jnehhu hajjithom b’ idejhom, mhumiex interessati li fil-process joqtlu nies ohra… fil-fatt hija rari hafna jekk mhux unprecedented li persuna li tkun ha taghmel suwicidju toqtol lil persuna ohra maghha (b’ referenza ghall-kaz tal-ko-pilota tal-Germanwings)…’

 

 

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s