Home

Sempliciment inkredibbli …prosit lil Puttinu Cares imma prosit kbira ghal kif jirnexxilu juza’ t-televizjoni Peppi Azzopardi ghal kawza tant tajba…nistghu ndumu niddiskutu ghandniex naghmlu gabriet ta’ din ix-xorta jew le, imma jien inkun l-ewwel wiehed li nisket ghal kawza tant gusta, fejn l-flus qed jaghmlu differenza kbira – qalbi tohrog ghal dawk l-familji imtaqqlin b’ dan il-piz…

download

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s