Home

download (1)

3 thoughts on “[IVVOTA] Fil-fehma tieghek ‘min rebah’ f’ dawn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali?

  1. Jidher li l-P.N. rebah aktar voti laburisti jew kif jghidulhom switchers li regghu gew lura mal-P.N. .Zamm dawk id-distretti marginali li l-P.L. ta x’jifhem li se jirbahom ghaliex huma lokalitajiet fejn il-kacca hija favorita, b’mod specjali f’Ghawdex.

    Like

  2. Mhux min iggib il-maggoranza tal-voti jirbah ? 😉

    Jew only inMalta it-tellief rebbieh ?

    Bhal meta Malta tilghab barra fil-football taqla ghaxar goals u taqla sitta xorta telliefa u ma tiehu l-ebda kukkarda jew throphy!

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s