2 thoughts on “Body No 132 | M’hemmx x’ izzid aktar ma’ dan ir-ritratt…..

  1. Hemm xi zzid.
    Dan huwa kollu tort at min oppona l Push Back is sena l’ohra, u tort atamin imexxi fl UE,
    Ghax ilhom 10 snin reqdin. Issa qamu, u gimgha ohra jergghu jorqdu.

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s