Home

Ghandi xi Nghid

16___edward_borg_bonaci_u_nicholas_john_vella

F’dawn l-aħħar jiem inħolqot daqsxejn ta’ kontroversja għax Patri Mark Montebello ntalab ibierek iċ-ċriket waqt ċerimonja bejn żewġ persuni gay li xtaqu li r-relazzjoni tagħhom jkollha endorsement fuq dan il-livell spiritwali.  

Kif nafu, Patri Mark anke jekk jagħtas jinħoloq kjass, aħseb u ara t-textix li qabdu kulħadd xħin ra dawk ir-ritratti fuq il-gazzetti.  Ġie pprojettat qisu xi skandlu tal-millenju!  U naturalment infetħu l-bibien kollha u kulħadd irid jgħid tiegħu jekk li għamel kienx tajjeb jew le.

Issa jien kif għedt kemm ’il darba pubblikament, Kattoliku prattikanti.  Ara ma taħsbux li niekol l-għatba tal-Knisja, imma mmur il-quddies kull nhar ta’ Ħadd u t-tifsila tal-valuri tiegħi taf l-għeruq tagħha fil-Knisja Kattolika.  Dak li jien tant appasjonat fuqu, cioè, il-ġustizzja soċjali, il-ħtieġa ta’ komunità li tgħix flimkien, id-distribuzzjoni ġust tal-ġid, il-ġlieda biex jingħeleb il-faqar, il-bżonn t’inklużjoni soċjali, il-ħtieġa tal-welfare – huma kollha prinċipji li huma msensla mill-influwenza tat-trobbija Kattolika li tant  ngħożż.

View original post 737 more words

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s