Home

Il-headlines tal-gazzetti jergghu jpoggu l-klassi politika f’ attenzjoni minhabba mgieba allegatament hazina u dan f’ anqas minn 24 siegha minn meta l-Poplu Malti taghhom rigal ta’ kwazi 90,000,000 Ewro….guys, bring your act together – you owe us this at least!i phone 021

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s