Home

It-Torca tirraporta li zewg pulizija qed jghidu li kienu huma li soffrew minn abbuzi meta sewwieq kien qed isuq hazin fl-Imgarr is-Sibt li ghadda u mhux kif intqal f’ Xarabank li intuzat forza eccessiva fuqu.

Jien nghid ghalija s’ issa mhu nemmen lil hadd – imma l-media trid tkun kawta.

xarabank-new

 

 

One thought on “Fil-gurnalizmu qed nghagglu wisq?

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s