Home

mskala-slp-environmental-constraints21

47 thoughts on “[IVVOTA] Università Żonqor: Il-Gvern ghandu jibqa’ ghaddej b’ dan il-progett?

   • Sorry to burst your bubble Andrew, but there are at least 4 ways in which you can cheat at this poll. Using a VPN service, for example, will allow you to vote as many times as your service has IP addresses, so even using a free service like Tor, will give a single person between 40 and 50 votes.
    Also, if you have a desktop computer, a laptop, a smart phone and a tablet, that’s already 4 votes for a person (different IPs), and with mobile devices you can get a new IP address every time you move to a different public network.
    These are just the easiest methods to cheat. There are more complex ones as well, which I won’t detail here.
    Using an authenticated account, say a google or facebook sign-in to vote reduces the possibility of cheating (technically one could still create a 100 fb accounts to cheat at a poll, but it’s not worth the hassle).
    It’s a free country, so keep doing whatever you want. However I’m pretty sure there’s somebody who’s cheating at your polls, given the rapidity at which certain sides of political issues get filled up. Either that, or you have a very biased audience, who also happens to be very active in these polls. Which is possible, but improbable 🙂

    Like

 1. The map is not indicating the right place….it seems that the area should be near the national pool.

  Like

 2. iva ghal l-universita, haqna in-nies ta Marsascala ghax ilna insofru, irwejah u gdiem ta nemus mil-mizbla,ghal darba il-gvern qied jihu hsibna qied jikumpensa in-nies ta south.mandix aktar kliem hlief thallux minn jinfluenzak ahseb bmohok.

  Like

 3. Lolly biki ta’ kukkudrilli!! Li kelli l- poter jien, ghada jibda x-xoghol!!
  Fejn kienu dawn ta’ kontra meta din is-zona ‘vergni’ kienet zvergnata bl-inpjant ta’ t-tisfija tad-dranagg li mexa minn Wied Ghammieq ghal nofs din il-medda art kilometru l-boghod mill-ponta taz-Zonqor! Ghalhekk jiena nghid IVAIVAIVAIVAIVAIVA

  Like

  • Mela nsejt li qabel sar l-impjant, id-dranagg kien johrog kif kien fil-bahar?? Insejt li konna nghumu fil-*ara??

   Like

   • Allura la darba ma fih xejn hazin ghax ma hallewx fejn kien. Mhux xorta bnew fl-ODZ. jew forsi biex ma dejqux lil ta Smart City

    Like

 4. Definitely yes,i can’t see how people from other localities have a say in this.Like i from marsascala is going to have a say if there is a project in sliema or mosta or swieqi or melliha etc.LIKE i have a say to do a recycling plant in sliema…

  Like

 5. Ibqa ghaddej romblu kif ghaddew huma ( tal PN) min fuqna wara protesta kbira biex ma jgholluwx il kontijiet tad dawl u l ilma!! Hekk ghall lanqas investiment gej u mhux serq ta flus il poplu!!!!

  Like

 6. Kieku jien nibqa ghaddej,dejjem iddeffsu l ambjent.Jekk nibqghu sejrin hekk l ebda progress ma jsir.Malta mhux kolla raba kienet.

  Like

 7. Dan l-istħarriġ FAŻULl!! Il-mistoqsija mhix valida – jien NAQBEL li jkollna universita oħra u aktar investiment barrani, imma MA NAQBILX li jibnu f’Żonqor Point

  Like

 8. Possibli m’hawnx blokok ta’ bini jew fabbriki abbandunati? Min jaf kieku ssir fil-waterfront ta’ Bormla? Dak ikun żgur rispett ġenwin lejn il-Kottonera!! U l-fehma tiegħi mhix partiġġjana għax jien qatt ma ħadt position of trust la mill-PN u lanqas mill-PL!!

  Like

 9. no not in this area, in an appropriate area where it doesn’t ruin the last piece of natural land in marsascala……lets not change it further to a concrete jungle. All those people claiming we need something in marsascala….our island is so small do you need to have development exactly under your noses? Use Jerma area!

  Like

 10. Marsascala is part of Malta. So those who say that people who do not live there should not have a say in the matter are very mistaken. Malta belongs to us all, and whatever happens in any part of it, reflects on the heritage of us all.

  Like

 11. For those who say no be pleased that its just a university cause i wake up every morning looking at a power station.but if you wanna swap your university with our power station you are welcome.

  Like

 12. Din l-Universita’ Gharbija mhux ghall-Maltin. Mela n-nies Malta jaffordjaw 40 000 eur kors fis-sena?

  By the way, il-qliegh/kummerc ha jmur ghall-Gharab, u Joseph Muscat u Martu probabbli jgahghu xi haga bhas-soltu.

  Like

 13. X”INJURANZA X”MOHH FQIR GHANDU D C LI TGHID IL–QLIEGH HA JMUR GHAL JOSEPH U MARTU NGHIDLU LI KIEKU JOSEPH KIEN FIL KAMP NAZZJONALISTA FORSI IVA GHAX IN–NAZI LI INT WIEHED MINHOM LI GHAMLU L–MILJUNI MIN FUQ DAHAR IL[[POPLU HEMM KAS GHADDEJ BHAL ISSA COE 2 TA MATER DEI U TAL RAGEL TAL BEATA U HEMM AKTAR KAZI WARA DAWN FADAL 3 SNIN OHRA D C JIEN NIVOTA IVA IVA IVA

  Like

 14. Hawn xi bravu li irid ipartat, xi mizbla u issir fejn joqod hu, jew forsi xi kamp tal-klandestini, jew xi power station, kieku kullhadd bravu biex iparla sakhemm tmiss lilu, mela hallu lil min hu affetwat dirett jidecidi ghax meta saru l affarijiet l ohra hadd ma tkellem.

  Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s