Home

‘X’jigi l-ewwel il-partit jew il-kawza?’

Niddiskutu waqt Għandi Xi Ngħid fuq Radju Malta….mid-9.05am’ il quddiem…

Niddiskutu ma’ Dr Trevor De Giorgio, Dr Aaron Farrugia, Dr George Vital Zammit u Mel Hart fl-istudio
Nitkellmu ma’ Dr Austin Bencini, Kostituzzjonalista
NItkellmu ma’ Dr Marlene Farrugia u Dr Franco Debono IV
_______________

Nitkellmu dwar il-qaghda tal-Air Malta mal-Ministru Edward Zammit-Lewis
Nitkellmu dwar l-ODZ u l-iskola ta’ St Albert ma’ Mario Mallia
Nitkellmu dwar id-donazjoni tal-organi ma’ James Muscat u l-korrispondenta Dulcima Aquilina
_______________

1-2-1 ma’ Jane Giudice fuq l-isfidi li taghtiha l-hajja ta’ kuljum, mugugha ghal dawn l-ahhar 37 sena…kuljum…il-hin kollu….

3 sieghat ta’ diskussjoni….photo 1

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s