2 thoughts on “Waqt Ghandi xi Nghid fuq RADJU MALTA mid-9.05am ‘il quddiem (6/6/2015) nitkellmu ma’ Debbie Schembri dwar l-Addozzjoni

  1. Dr Andrew Azzopardi,Maridx nider antipatatka imma jimporta ma tibqax tibatli email please ghax il mailbox b tijek biss qeda tkun mimlija u jekk ikolli xi email importanti ma narahx.Naprezza hafna li tiqaf tibatli,Grazzi,Sinjura Zammit.

    Date: Sat, 6 Jun 2015 07:46:09 +0000 To: august09@hotmail.co.uk

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s