Home

Aghfas hawnpn_zonqor_marlene_farrugia_simon_busuttil35.jpg

F’intervista ma’ Andrew Azzopardi fuq Radju Malta Farrugia qalet li hemm barra l-poplu qed jgħid li dan hu ż-żmien li qed jitħallas id-dejn

JOHN BUSUTTIL / 13 TA’ ĠUNJU 12:38

Dan il-fatt ħareġ mill-kodiċi ta’ etika tal-Ministri li ġew imġedda dan l-aħħar fejn hemm li iridu jfittxu li jkollhom approval ta’ stqarrijiet, intervisti u attivitajiet ministerjali mill-uffiċċju tal_Prim Ministru (OPM)

“M’hemmx aħjar milli tħallihom joffru l-idjeat tagħhom u jidibattuhom. Iżda int qed tgħid lil ministri li hu għalxejn li jkollhom moħħ u jużawh għax iridu jgħaddu kull idea mill-uffiċċju tiegħek. U dan ifisser li hu l-uffiċċju tal_prim Ministru li jiddeċiedi meta u kif l-istqarrija ta’ ministru trid toħroġ. Id-differenza tkun li jkun hemm ministri li jiġu mpinġija bħala inkompetenti u oħrajn li huma kompetenti wisq.” qalet ir-ribella tal-labour dwar il-prim ministru.

Qalet ukoll li l-gvern jista jkun li qed jitlef ħafna mill-appoġġ li kellu fejn semmiet in-negozju ta’ kif gaffarena akkwista €1.6 miljun bin-negozju li għamel fi Triq Zekka.
“il-kelma hemm barra hu li wasal iż-żmien li jitħallas id-dejn – dawn l-iskandli qed jiġġeneraw dan it-tip ta’ kummenti mingħand il-poplu – nispera li l-gvern jikkonvinċi lil poplu li dan mhux minnu.”

Farrugia li diġa qalet li mhux fi ħsiebha toħroġ għall-elezzjoni li jmiss qalet li hi mhux se titlaq lil partit laburista u kellha saqajha sodi fiċ-ċentru xellugi tal-partit u ddefendiet l-kritika li qed tagħmel lil partit tagħha bħala li tkun xewka ħalli tippreveni li l-gvern ma jidħakx bil-poplu.”Fi tliet snin il-poplu se jikkonsidra jekk ġiex imqarraq mill-gvern jew le.”

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s