One thought on “Waqt Ghandi xi Nghid fuq RADJU MALTA mid-9.05am ‘il quddiem (13/6/2015) l-iSport f’ Malta waqa’ zorba?

  1. ara il Vikings sailing club. tefawh il barra biex b’fondi ta l’EU qed jespandu il basi marittima ta l’AFM. Il club inata post zdingat bla moll u slip way minkejja li il kera kien baqaghla 6 snin. gejna zgumbrati. il Club kien l’ikbar club li’joffri servizz lil kms b’mijiet ta tfal jaghddu min that idejn il Vikings biex jitaghlmu jibburdjaw. sahhansitra hafna waslu biex jsiru bahhara tajbin u jippartecipaw fil niddle sea race. u regattas ohrajn barra min malta fuq jottijiet kbar. ma hadniex ewro, flok iccelebrajna 30 sena qedin neghrqu ghax il flus li gew mweghda ma waslux. hemm 14 il daghjsa maghluqin l’ospizio il Furjana.

    dan hu l’isport li irridu nippromwovu???

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s