Home

11174780_10153325076189459_7338381624608191827_n

ISIMGHU LIVE

One thought on “‘Ghandi xi Nghid’…ha jibda…. [STREAMED LIVE]

 1. Imma kif hadd minn dawk li ghandek mieghek fl-istudio qatt ma uza, s’issa, it-terminu Economics of Sport. Dan huwa wiehed mis-suggetti li nghallem fl-IPES u mill-hafna diskors li jinghad minn-nies fis-settur tal-isport jiena dejjem ninduna kemm:
  – Ma humiex realistici sempliciment ghax mghandhomx farka ideja tar-realtajiet ekonomici li huma l-underpinning baziku ta” kull appfroach lejn l-isport fid-dinja moderna;
  – Kemm l-isportivi taghna huma ghazzenin meta xihadd jghiduiklhom li “isma anki fid-dinja tal-isport tridu taqraw textbooks ta’ kwalita’ ghax minn hemm tiehdu taghrif u taghlinm li minti ser tiehdu mill-ebda arena sportiva jew gymn.
  Tislijiet

  John

  Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s