Home

4fce3a142e7a30d3442ab0084a6b32fd1bbc95db-1440082926-55d5ebee-620x348

2 thoughts on “[SURVEY] Do you agree or not with the Government’s anouncement regarding the siting of the American University of Malta

  1. Il-fatt li ma tkunx taf kif ser jolqot il-hajja ta’ kulljum thallini ftit imhasseb. Minn kollox l-iktar li jinteressani huwa x’qabza ser ikollna fil-livell milhuq fl-edukazzjoni fuq it-tfal w iz-zghazagh ta’ dawn in-nahat. Din hija l-veru sfida ghal kull Gvern.

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s