2 thoughts on “Missejna l-qiegh

 1. Min miss il qiegh ? Il mexxejja tal UE iparlaw fil vojt, u min kien responsabbli biex tnehhew Gaddafi u Saddam Hussein fejn huma llum ?

  Like

 2. Iva missejna l-qiegh…
  Imma hasra li kellu jkun tifel zghar mitluq fuq xatt wahdu li kellu jqajjem kuxjenza u jghinna biex nagixxu…
  Il-‘VALURI’ tal-Ewropa – fejn huma? Paroli biss? X’xhieda qed taghti l-Ewropa biex turi li jimpurtaha minn NIES iktar mill-flus. Ma nistax nifhem kif l-Ewropa sabet soluzzjonijiet biex issalva l-flus tal-banek u ghadha ma solvietx il-problema tar-refugjati, vittmi ta’ gwerrer li jircievu eluf kbar ta’ ewros mill-istess pajjizi li wara li sfruttaw, matul is-sekli, tant pajjizi imma issa abbandunati….basta jkomplu jaqilghu minn fuq darhom billi jkomplu jisolhuhom bil-bejgh tal-armi qerriedi li qed juzaw f’dawn il-konflitti…

  U r-ruh tal-Ewropa?

  Kellna kunsilliera li qed jitolbu lill-Kunsilli Lokali biex jiehdu huma wkoll inizjattivi biex jghinu lir-refugjati…

  Imma l-50 parrocca f’Malta u Ghawdex?

  Il-Gizwiti taw u qed jaghtu sehemhom,.
  U hallsu l-prezz ukoll.

  U l-parrocci?
  Colin Apap

  Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s