Home

10 thoughts on “[Poll] Min ghamel l-ahjar repplika ghad-diskors tal-budget, il-Prim Ministru jew il-Kap tal-Opposizzjoni?

 1. Bla dubju li il PM u ir- ragunijiet Huma ovja ezat kif qall il PM. Dr Busutill qijad nitkelem ghal PN u biex johloq il mibeda mhux Triq tajba ghal Dan Iz zmienijet ghax il progress kulhadd jarrah

  Like

 2. Vera li jiena laburist, pero fejn ikun hemm bzonn nikritika lil Prim taghna “ovjament mhux fuq facebook”, ghax ma tistax tkun perfett biex fejn nistaw nirrangaw u inkomplu inkattru il gid. Rigward il poll? qisek saqsejtni 1 + 1 kemm huma!!! Keep it up Hon. Prim.

  Like

 3. Lanqas hem bzonn Tghamlu ‘Polls’………………..id-differenza hija Kbira wisq hux………………….David kontra Gulija!!!!!!!!!!!!!!!!

  Like

 4. Sur azzopardi tghiflix li ghadek ma taf min hu simon kap nofs kedda baqalu hemm ftit .mhux bil fors tarha id diferenzza joseph mexxej u l iehor xejn

  Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s