Home

F’dal-pajjiż donnu rridu nitteorizzaw fuq kollox. Huwa minn għawl id-dinja li kap ta’ partit irid li t-tieni wieħed fit-tmexxija tiegħu li jista’ jikkumplimentah. Hu fatt ukoll li jkun hemm ‘lobbying’ intern biex dan iseħħ. Ma nimmaġinax li jista’ jkollna ċirkostanza fejn jitmexxa l-vapur f’direzzjoni differenti, għax ma naslu imkien. U allura kif is-segretarju ġenerali tal-PN, Rosette Thake kellha l-‘endorsment’ ta’ Simon Busuttil, kif kellu l-istess Busuttil meta nħatar viċi kap fi żmien Lawrence Gonzi. Jien nistenna l-istess f’din iċ-ċirkostanza. Jekk iridx ‘yes man’ il-Prim Ministru, għalija allaħares dan iseħħ. Id-deputat kap irid ikun proprja mera ta’ dawk id-deċiżjonijijet, ‘sounding board’, il-konsulent primarju tiegħu. U allura jien nistenna li jinħatar persuna kariżmatika għax f’partit fil-Gvern teħtieġ personalità b’saħħitha biex iżżomm il-partit miexi ’l quddiem, xi ħadd li hu qrib il-‘grassroots’ tal-partit, u fl-istess ħin, nistenna li jkun xi ħadd miż-żgħar.

1477_file.aspx

Kompli aqra

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s