Home

Waqt Ghandi xi Nghid nistaqsi lil On. Ministru Owen Bonnici MP u lil On. Dr Jason Azzopardi MP dwar it-talba tal-parole ta’ Godfrey Ellul… – isma’ on the 57th minute…

https://andrewazzopardi.org/ghandi-x-nghid-radio-show/

‘…irid inkun konvint li dan ghandi certa medika li ha jmut…’ Ministru Owen Bonnici MP

‘…ma hemmx gustizzja minghajr hniena…’
On Dr Jason Azzopardi MP

download f1ddd8182e47839112f821e550d203685aca4773-1454374851-56afffc3-620x348

2 thoughts on “‘…ma hemmx gustizzja minghajr hniena…’

  1. u fejn kienet il-hniena ma Gauci li miet gol-habs bil-kancer u li tal-familja damu xhur jitolbu lil-awtoritajiet biex jatu permess johrog biex imut barra l-habs, dan dejjem fiz-zmien amministrazzjoni nazzjonalista.??

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s