Home

Godfrey Grima jghid hekk dwar il-hatra tar-Rettur u aktar, fosthom dwar il-PM Muscat;

‘Nahseb li jkun hemm mara…ifhimni, it-track record ta’ dan il-Gvern huwa li jew tkun sentejn qabel l-Elezzjoni kont Nazzjonalist gejt hemmhekk u allura ‘naghtuk’ xi haga jew tkun LGBT jew tkun mara jew inkella tkun inokwu…hu t-track record ta’ x’ qed isir u x’ sar dawn l-ahhar tliet snin. Kull Chairman li sar, kull direttur li sar, ghamlu l-Gvern hu. Tahseb li l-istituzzjoni tal-Universita’ hija differenti? Jiena xettiku hafna…dak ma jzommniex lura milli nkun kritiku u jekk jiehu [il-PM Muscat] ghalih, jiehu ghalih…il-PM u ll-Gvern jiddeciedu l-futur tal-Universita’….’

 

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s