Home

 

unnamed (10)

Ghandi xi Nghid | RADIO [Sat 09:05am]:

CLICK HERE: FOR LIVE STREAMING

LISTEN ON DEMAND

14/1/2017

Part 1+2: Il-qaghda politika (Alfred Grixti, John Zammit, Jason Zammit, Dr George Vital Zammit)

Part 3: Hon Dr Jason Azzopardi MP PN

_________________________________________________

7/1/2017

Part 1+2: Il-qaghda u r-relevanza tal-Knisja (Profs Adrian Gellel, Profs George Cassar, Bryn Manning u )

Part 3:  Kummissarju tas-Sahha Mentali Dr John Cachia

_________________________________________________

30/12/2016

Part 1:  Sports round up (Sandro Micallef and Konrad Sultana)

Part 2:  News Roundup (Norma Saliba, Jes Saliba, Karl Wright and Jurgen Balzan)

Part 3: 1-to-1 Steve Hili, Stand Up Comedian

_________________________________________________

24/12/2016

Part 1: Charles Miceli u l-faqar

Part 2: Fr Vince and Fr Savio, il-Milied

Part 3:  Rachel Portelli u d-dijabete

_________________________________________________

17/12/2016

Part 1-2 : X’kwalita’ ta hajja nghixu? Josef Bonello, Dr Gordon Sammut u Marica Mizzi
Part 3: Trevor Zahra, kittieb

_________________________________________________

10/12/2016

Part 1+2:  il-qaghda politika: Dr Veronique Dalli, Dr George Vital Zammit, Perit Michael Falzon, Mel Hart, Laurence Grech

Part 3:  1-2-1 Dr Mario Thomas Vassallo

_________________________________________________

3/12/2016

Part 1+2: It-trobbija (Dr Anna Borg, Dr Clarissa Sammut Scerri, Renee Laiviera, Roana Grixti)

Part 3: 1-to-1 Dr Charlie Azzopardi

_________________________________________________

26/11/2016

Part 1+2  Il-qaghada fil-politika (Hon Claudio Grech and Hon Silvio Schembri)

Part 3: Dr Peter Agius, EU

_________________________________________________

19/11/2016

Part 1+2: Il-Kaz tal-allegat abbuz mill-istudenti (Wayne Flask, Dr Bernard Grech, Albert Gauci Cunningham)

Part 3:  L-attivizmu studentesk (Steph Dalli, KSU; Naomi Bugre, KNZ; Aryton Mifsud, Pulse; Gabriel Micallef , SDM.)

_________________________________________________

12/11/2016

Part 1+2 Il-kawza li ghaddiet il-Qorti Kostituzzjonali dwar il-parole fil-life sentences (Profs Ray Mangion, Dr Edward Gatt, Dr Sandra Scicluna)

Part 2: Dr Angelo Chetcuti, Segretarju Generali MFA

_________________________________________________

5/11/2016

Part 1: On Dr Deborah Schembri MP

Part 2: Dr Janice Formosa Pace – Crime

Part 3: Perit Richard England

_________________________________________________

29/10/2016

Part 1+2 – L-impatt tat-traffiku fuqna (Dr Paul Gauci, Profs Maria Attard, Dr Katya Degiovanni, Insp Pier Guido, Pierre Vella – Tel links Dr Mark Xuereb, On Marthes Portelli, On Ministru Joe Mizzi, )

Part 3: Il-Ministru Chris Fearne, MInistru tas-Sahha

_________________________________________________

22/10/2016

Part 1+2 Il-Budget (On Silvio Schembri MP u On Kristy Debono MP)

Part 2: Is-sahha mentali (Profs David Mamo, Dr John Cachia u Stephania Dimech Sant)

_________________________________________________

15/10/2016

Part 1+2 Il-prostituzzjoni (Matthew Bartolo, Maria Cauchi, Mike Orland)

Part 3 1-2-1 Dr Ruth Farrugia

_________________________________________________

8/10/2016

Part 1+2 L-ewtanasja (Dr Ramona Frendo, Profs Pierre Mallia, Bryn Manning, Fr Mark Sultana)

Part 3 L-ambjent u l-izvilupp (Profs Alex Torpiano, Philip Fenech, Dr Mario Thomas Vassallo)

_________________________________________________

1/10/2016

Part 1 + 2: L-edukazzjoni (Profs Sandro Caruana, Dr Frank Fabri, Marco Bonello – MUT)

_________________________________________________

24/9/2016

Part 1 + 2: Iz-zghazagh u l-vizzji (Alfred Grixti, FSWS, Jesmond Schembri, Sedqa, Steph Dalli, KSU u Malcolm Seychell, Opinionista – Telephone Links: Profs Marilyn Clark, Noel Xerri, Oasi, Dr Sandra Scicluna, Philip Fenech, GRTU, Dr George Grech, Sedqa, Anthony Gatt, Caritas)

_________________________________________________

17/9/2016

Part 1: L-Arcisqof jista’ jghid li jrid? (Perit Michael Falzon, Dezmond Zammit Marmara Tel links: Fr Joe Borg u  Aleks Farrugia)

Part 2: 1-to-1 Fr Hillary Tagliafeerro

_________________________________________________

10/9/2016

Part 1: Ministru Chris Cardona

Part 2: Profs Charles Scerri

_________________________________________________

3/9/20016

Part 1:  Temi politici: On Dr Deborah Schembri and On Claudette Buttigieg

Part 2: Colin Fitz

_________________________________________________

21/8/2016

Part 1:  Il-Maltin jfau jieklu u jixorbu (Josef Bonello, Reno Spiteri, Philip Fenech, GRTU)

Part 2: Engelbert Grech, Film Commissioner

_________________________________________________

13/8/2013

Part 1: Miriam Teuma, CEO Agenzija Zghazagh

Part 2 Profs Edward Scicluna, Ministru tal-Finanzi

_________________________________________________

6/8/2016

Part 1: Profs Saviour Formosa (kriminalita’ u l-pulizija)

Part 2: Ms Miriam Teuma (Iz-zghazagh)

_________________________________________________

30/7/2016

Part 1: Toni Sant

Part 2: Antonia Micallef

________________________________________________

23/7/2016

Part 1: 1-to-1:  Immanuel Mifsud – Kittieb

Part 2: 1-to-1: Pm Dr Joseph Muscat

_________________________________________________

16/7/2016

Part 1: Il-festa (Pamela Hansen, Mario Coleiro, Dr Anton Mifsud,  Dr George Cassar : Tel Links (Nizza): Dr Maria Pisani, Dr Trevor Calafato, Jes Saliba, John Charles Ellul)

Part 2: 1-to-1 – Marthese Brincat

_________________________________________________

9/7/2016

Part 1: Il-vjolenza domestika

Part 2: George Peresso

_________________________________________________

2/7/2016

Part 1+2 (Astrid Vella, FAA, Sandro Chetcuti, MDA, Profs Maria Attard and Dr Martin Balzan, CMTU)

_________________________________________________

25/6/2016

Morning After Pill: Dr Maria Sciberras, Dr Andrea Dibben, Dr Lara Dimetrievic

1-to-1: Mrs Michelle Muscat

1-to-1: ET Archbishop Charles J. Scicluna

_________________________________________________

11/6/2016

Part 1+2 It-tfal ghandhom vuci? (Bryn Manning, Ruth Sciberras and Steve Libreri – Tel Links: Profs Saviour Formosa, Profs Paul Pace, Joe Antoncic, Dr Beryl Buttigieg, Dr Ann Marie Mangion, Mario Bonnici, Russell Sammut, James Buhagiar)

Psychiatrist Dr Mark Xuereb – 1-to-1

_________________________________________________

4/6/2016

Part 1: Il-politika ghadha tittiehed bis-serjeta’ (Dr Ramona Frendo u Gejtu Vella)

Part 2: Johann Buttigieg CEO tal-PA

_________________________________________________

28/5/2016

Part 1 + 2: Education and examinations

Profs Sandro Caruana, Simone Cini, Aleks Farrugia, Loren Falzon, Andrew Pisani (Telephone Links: Peppi Azzopardi, Mario Mallia, Mauro Pace Parascandolo, Karl Azzopardi, Dr David Mamo, Dr Katya Degiovanni, Antonia Micallef, Kevin Bonello)

Part 3: 1-to-1 Minister Evarist Bartolo

_________________________________________________

21/5/2016

Part 1: Ir-rapport tal-Caritas (Leonid Mckay and Dr Suzanne Piscopo)

Part 2: L-agenda tal-persuni LGBTQi (Alex Caurana, Dr Claire Azzopardi Lane, Gabi Calleja, Mandy Buhagiar)

Part 3: It-teenage pregnancies (Dr Andreana Dibbens)

_________________________________________________

16/5/2016

Part 1:  Elections for PL Deputy (Dr Bernard Grech, Dr Edward Gatt – Tele Links: Dr Robert Abela, Caroline Agius)

Part 2:  ME and Fybromalygia (Rebecca Camilleri and Ruth De Bono)

Part 3: Lilian Mestre

_________________________________________________

7/5/2016

Part 1: Andrew Azzopardi of the Safeguarding Commission (Church)

Part 2: Damjan Attard

Part  3: Dan u San

_________________________________________________

30/4/2016

Part 1 and Part 2: Films (Stefan Florian Micallef, Nic Aquilina, MArio Azzopardi, John Suda Tel links: Minister Dr Edward Zammit Lewis, Dr Therese Comodini Cachia MEP, Clare Agius, Albigail mallia, Tony Cassar Darian, Ian Attard, Marika Mizzi, Joyce Grech, Rene Raussignaud, Rebecca Anastasi)

Part 3: Dr Edward de Bono

_________________________________________________

23/4/2016

Part 1 and Part 2 – Il-Mina bejn Malta u Ghawdex (Michelle Grech, Josepg Masini, Dr George Cassar, Alfred Baldacchino Telephone Links: Profs Alan Deidun, Mario Mallia, Jonathan Mintoff, On Dr Franco Mercieca, On Dr Chris Said)

Part 3: 1-2-1: Josef Bugeja Segretarju Generali GWU

_________________________________________________

17/4/2016

Part 1 and Part 2 – Is-socjeta’ civili (Jon Mallia, Andre Callus, Ben Rizzo, Dr Valerie Visanich Telephone links: Ministru Helena Dalli, Mario Mallia, Peppi Azzopardi, Desmond Zammit Marmara, Moira Delia, Dr Michael Briguglio and Dr Gavin Gulia)

Part 1

Part 3 – 1-2-1 Josef Vella, UHM

____________________________________________________

9/4/2016

Part 1 and Part 2: Sitwazzjoni politika (On Silvio Schembri, On Ryan Callus, Ralph Cassar – Telephone Links: Karl Wright and HE the President of Malta)

Part 1

Part 3:  President Emeritus Dr George Abela

____________________________________________________

2/4/2016

Part 1 and Part 2: Il-karita accettabbli (Peppi Azzopardi, Mauro Pace Parascandolo, Dr Tano Vella, Bryn Manning)

Part 3: is-survey dwar il-Knisja (James Debono, Fr Vince Magri sj u Ramon Casha)

____________________________________________________

26/3/2016

Part 1: Karl Fiorini and Aleks Farrugia, Muzika Klassika

Part 2: Rene Raussignaud, Gurnalist Fotografiku

Part 3: Clare Agius, Entertainer u Xandara

____________________________________________________

19/3/2016

Part 1:  1-2-1: Profs Alfred Vella, Rettur

Part 2: Il-media u l-kummerc (Manuel Micallef, Dr George Vital Zammit, Jes Saliba)

Part 3: 1-2-1: ET President Emeritus Dr Ugo Mifsud Bonnici

____________________________________________________

12/3/2016

Is-solitudni (Fr Hilary Tagliaferro, Josef Bonello, Carlos Farrugia, Mario Cardona, Maria Muscat)

Part 1

Part 2

Part 3

On Dr Therese Comodini Cachia MEP and On Dr Ian Borg MP

____________________________________________________

5/3/2016

Temi politici (Dr Charlon Gouder, Dr Alex Perici Calscione, Profs Arnold Cassola – Tele Links: Minister Michael Farrugia, Parl Sec Dr Deborah Schembri, Parl Sec Chris Fearne, On Tonio Fenech, Dr Marvin Formosa)

Part 1

Part 2

1-2-1 – Speaker  Dr Anglu Farrugia

____________________________________________________

27/2/2016

1-2-1 Charlene Mercieca

1-2-1 Stephanie Abooud

1-2-1 Daniella Zerafa

 

____________________________________________________

20/2/2016

Tema: Kwalita’ tal-hajja u suwicidju:  Joe Abela, Kevin Mercieca, Dr Jatya Degiovanni, Psychiatrist Lorraine Azzopardi (Telephone Links: Josef Bonello, Dr Gordon Cordina, Dr Katia Mercieca, On Mario Galea)

Part 1:

Part 2

1-2-1: Imhallef Emeritus Giovanni Bonello

____________________________________________________

13/2/2016

Part 1: L-Universita’ u l-hatra tar-Rettur (Godfrey Grima, Aleks Farrugia and Andrew Muscat – telephone Link Profs Edward Scicluna)

Part 2: Profs Godfrey Baldacchino u Profs Alfred Vella

Part 3:  Il-Kummissarju tat-Tfal Pauline Miceli

____________________________________________________

6/2/2016

Il-vilifikazzjoni tar-religjon u l-ligi kontra r-revenge porn (Laurence Grech, Ramon Casha, Tony Cassar Darien u Renee Liviera – Telephone Links Dr Katia Mercieca, l-On Godfrey Farrugia MP [dwar is-sahha mentali], Profs Alan Deidun [dwar il-feature fuq Filfla], Dr Franco Debono [dwar il-hatra tal-Magistrati], l-On Dr Etienne Grech MP [dwar il-posizzjoni tieghu fuq il-multi-kulturalizmu])

Part 1

Part 2

Part 3: On Minister Owen Bonnici MP – On Dr Jason Azzopardi MP

____________________________________________________

30/1/2016

Il-media fi krizi? (Fr Joseph Borg, Karl Wright, Ian Attard, Mel Hart – Telephone Links: Pierre Portelli, Saviour Balzan, Herman Grech, Dr Emy Bezzina, Ira Losco)

Part 1

Part 2 [Minister Carmelo Abela @ 3min – Ira Losco @ 42min]

1-2-1 ma’ Martin Scicluna

____________________________________________________

23/1/2016

In-nazzjonalizmu xi jkun? (Peppi Azzopardi, Dr Mario Tabone Vassallo,Dr Immanuel Mifsud u George Tabone)

Part 1

Part 2

1-2-1 – Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar 

____________________________________________________

16/1/2016

____________________________________________________

9/1/2016

Political Debate On Silvio Schembri MP – On Clyde Puli MP

PArt 1

Part 2

Part 3 – Antony Tabone ex- Chairman tal-BA

____________________________________________________

26/12/2015

Part 1: Fr Brian Gialanze

Part 2: Sara Ezabe

Part 3: ET President ta’ Malta Marie Lousie Coleiro Preca

____________________________________________________

19/12/2015

TEMA: Il-Milied (Dr George Cassar, Fr Savio, Fr Edgar, Philip Fenech, Mandy Micallef Grimaud – Tel Links: Peppi Azzopardi, Josef Bonello, Ira Losco, Corazon, Dr Roberta Metsola MEP, Dr Miriam Dalli, MEP)

Part 1

Part 2

Part 3 (Zayna [Leah’s Mum and Maria Mifsud])

____________________________________________________

12/12/2015

TEMA: Il-Governanza (Dr Therese Comodini Cachia, Dr Deborah Schembr, Dr George Vital Zammit, Dr Michael Briguglio)

Part 1

Part 2

Part 3

____________________________________________________

5/12/2015

Diversi temi politici (Janice Bartolo, One, Jurgen Balzan, Malta today, Dione Borg Media.Link, Albert Gauci Cunningham, Illum)

Part 1

Part 2

Part 3:  1-2-1 – Enzo Gusman

____________________________________________________

 

29/11/2015

TEMA: Il-Parlament relevanti? (Perit Michael Falzon, Dr Ramona Frendo, Alfred Grixti, Laurence Grech Telephone Links: Profs Godfrey Pirotta, Dr Anglu Farrugia, Frans Grixti)

Part 1

Part 2

1-2-1 – Dr Charles Xuereb

____________________________________________________

21/11/2015

TEMA: Il-gustizzja, gusta? (Peppi Azzopardi, Dr Trevor Calafato, George Tabone, Dr Edward Gatt, Gail Debono – Telephone Links: Matthew Bartolo, Dr Lucio Scriha, Profs Saviour Formosa)

cont….

Part 3: 1-2-1 – On Dr Marlene Farrugia MP

____________________________________________________

24/10/2015

Tema: Id-dahq, l-umorizmu u l-ferh (Salv Mallia, Ronald Briffa, Vince Fabri u  Trevor Zahra – Telephone Link: Daniel Chircop, Abigail Mallia, Dr George Cassar, Dr Gorg Mallia, Dr Katia Mercieca, Fr Joe Abela, Dr Anton Grech u Dr Natalie Kenely)

Part 1

Part 2

Part 3: 1-2-1 – Brian Cefai

____________________________________________________

17/10/2015

TEMA: Budget (Stanley Mifsud, Jean Pierre Debono, Dr Michael Briguglio – Andrea Cassar – Fr Joe Borg – Andrew Azzopardi)

Part 1:

Part 2:

1-2-1:  Marco Cremona and his Mt Everest expedition 

____________________________________________________

10/10/2015

TEMA: BUDGET (On Dr Mario de Marco Shadow, Minister tal-Finanzi, On Ministru Chris Cardona, Ministru tal-Ekonomija,  Josef Vella, Segretarju Generali, UHM, Josef Grech, Segretarju Generali, GWU, Andre Fenech, Chamber of Commerce – Telephone Links:  Clyde Caruana, Chairman ETC,  Kevin Bonello, President MUT/For.U.M Lara Tonna, Profs Arnold Cassola, Chairman AD Gordon Cordina, Economist Dr George Hyzler, President Chamber of Advocates, Andrew Agius Micallef, CEO, Malta Hotels and Restaurants Association. Paul Abela President – GRTU

PART 1

PART 2

1-2-1 Av Lydia Abela, Segretarju tal-Ezekuttiv

____________________________________________________

3/10/2016

Il-media u l-impatt fuq il-hajja taghna (Part 1 – 2 Profs Saviour Chircop, Ivan Consiglio, Laurence Grech, Aleks Farrugia – Telephone Links: Herman Grech, Matthew Charles Micallef , Josephine, dementia)

Part 1

Part 2

Part 3 1-2-1 Gabrielle Borg Cassar, transsexual

____________________________________________________

26/9/2015

Id-diskriminazzjoni (Dr John Cachia, Mental Health Commissioner, Renee Laiviera, Equality Commissioner, Solange Abela, Disabled Activist, Matthieu Camilleri, Naomi Bugri)

PART 1

PART 2

1-2-1 Rosette Thake – Segretarju Generali, PN

____________________________________________________

19/9/2015

1-2-1 Profs Ray Mangion (Avukat u Storiku)

1-2-1 Zayden (Persuna trans)

1-2-1 Mary Lou Coppini (Attrici)

5/9/2015

Il-kriminalita’: Dr Michael Scrihia, Malcolme Seychell, Dr Saviour Formosa, Roberta Holland – Links and Clips: Dulcima Aquilina, A/Kummissarju Silvio Valletta, Mark Micallef, Dr Janice Formosa Pace

PART 1

PART 2

1-2-1: Meinrad Calleja

____________________________________________________

29/8/2015

Is-sigurta fuq il-post tax-xoghol: Dr Mark Gauci, Direttur CEO – OSHA-Malta, Dr Katia Mercieca, Lawyer, Perit Kevin R Abela, Architect, Andrew Agius Muscat CEO at Malta Hotels and Restaurants Association (Dulcima Aquilina – interview, Profs Alan Deidun, Dr alex Muscat, Sandro Chetcuti, Edward Cremona)

PART 1:

PART 2:

1-2-1 – John Busuttil

 

____________________________________________________

22/8/2015

Il-qaghada politika (Il-kaz Gaffarena – iz-zewg nahat tal-munita, L-Univerista’ il-gdida – is-siti l-godda proposti, il-garanziji moghtija mill-Gvernijiet ghall-progetti, Il-bini tal-power station il-gdida, Il-kredibilita’ tal-politici, Il-qasam tas-sahha, It-trasport pubbliku, L-ekonomija u l-esportazzjoni)

PART 1 

PART 2

1-2-1 – Ramona Depares 

____________________________________________________

15/8/2015

1-2-1: 

1-2-1: 

1-2-1: 

____________________________________________________

9/8/2015

 • Ir-Religjon ghadha importanti ghalina?

PART 1:

PART 2:

1-2-1: Charles Camenzuli

____________________________________________________

1/8/2015

 • Parenting (Cara Borg Aquilina, Roberta Farrugia Zahra, Psychologist, Family therapist, Vinny Vella Jr, Single parent, male, Maria Barbara, Mum, Frances Mallia, Foster Parent, Single Parent)
 • 1-2-1 (The New Victorians)

____________________________________________________

18/7/201

 • 1-2-1 Spettur Sandro Camilleri, President Police Officers Union 
 • 1-2-1 Shasha Fabri, Make-Up Artist
 • 1-2-1 Anna Bonanno, Xandara

____________________________________________________

11/7/2015

 • 1-2-1 On Dr Michael Falzon MP PL
 • 1-2-1 Joe Dimech, Xandar
 • 1-21 Salv Mallia, Xandar u Artist

____________________________________________________

4/7/2015

 • It-traffiku (John Bundy, Dr Joe Giglio, Dr Leonie Baldacchino, Tony Vella – Telephone Links – Dulcima Aquilina, Sandra Kitcher, Marcelle Abela, Daboma Jack, Jess Saliba, Claudette Abela Baldacchino).

cont….

1-2-1 ON Dr Jason Azzopardi, MP, PN

 

____________________________________________________

27/6/2015

 • L-uzu tal-Lingwa

PART!:  

PART 2: 

____________________________________________________

20/6/2015

 • TEMA: Paceville (Profs Marilyn Clark, Social Psychologist – Miriam Teuma – Agenzija Zghazagh, Andrew Muscat, University Student – KSU, Philip Fenech, Deputy President GRTU, Assistent Kummissarju Martin Sammut – Tel Links On Tonio Fenech MP, On Silvio Schembru MP PL, Dulcima Aquilina, Nicole Tabone, Karl Gouder, Wayne Sammut – Pulse, Pierre Cordina DJ )

cont….

PART 3 – 1-2-1 ma’ Dr Simon Busuttil MP, Kap tal-Opposizzjoni

____________________________________________________

13/6/2015

 • TEMA: L-iSport (Norman Darmanin Demajo, President MFA, Sandro Micallef, Sports Journalist, Lara Tonna, Lecturer, Institute for Physical Education and Sport, Charles Camenzuli, Director, Malta Olympic Committee, Prezentatur Sports Extra – Tel Links: Patri Elija, Psikjatra Mark Xuereb, Dr Lucienne Attard, Dulcima Aquilina, On David Agius, On Luciano Busuttil, George Micallef, Konrad Sultana, Dr Joseph F Borg).

PART 1

PART 2

 • TEMA – 1-2-1 – Hon Dr Marlene Farrugia MP PL

6/6/2015

____________________________________________________

30/5/2015

 

____________________________________________________

23/5/2015

____________________________________________________

16/5/2015

 

____________________________________________________

9/5/2015

____________________________________________________

2/5/2015

 • TEMA – L-edukazzjoni (Dr Frank Fabri, Kevin Bonello, Liliana Camilleri, Roberta Farrugia Debono – Tel Links -On George Pullicino, Dulcima Aquilina, Joseph Masini, Rene Roussignaud)

PART 1:

 

PART 2:

 

 

 • TEMA 1-2-1  – Dr Stefan Zrinzo Azzopardi

____________________________________________________

26/4/2015

 • TEMA: Evalwazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-issue tal-Immigrazzjoni Irregolari (John Zammit, Gino Cauchi, Arnold Cassola – Tel Links: Dr Roberta Metsola, Dr Lawrence Gonzi, Minister Carmelo Abela, Profs Marie Therese Camilleri Podesta, Anthea Zammit)

PART 1:

PART 2:

 • TEMA: 1-2-1 – Dr Alfred Sant, MEP

____________________________________________________

3/4/2015

 • TEMA: 1-2-1 On. Mario  Galea (mental health)
 • TEMA: 1-2-1 – Leonid McKay (Caritas and poverty)
 • TEMA: 1-2-1 – Indri Attard (Artist)

____________________________________________________

14/3/2015

 • TEMA: Ir-referendum dwar il-kacca (Mark Sultana, ‘No’ Campaign, Nicholas Barbara, ‘No’ Campaign, Mark Mifsud Bonnici, ‘Yes’ Campaign, Danny Rosso, ‘Yes’ Campaign) PART 1 – PART
 • TEMA: 1-2-1 mal-President Emeritus Dr George Abela

____________________________________________________

7/3/2015

____________________________________________________

 

28/2/2015

 • TEMA:  Il-politiku ghadu kontabbli? (Perit Robert Musumeci, Laurence Grech, Profs Lino Bianco – Tel Links: Fr Joe Borg [Arcisqof Scicluna], Peppi Azzopardi [Angelik u l-psikjatra], Marie Briguglio [Eurobarometer], Alfred Grech [Medjugorje], Hon Dr Beppe Fenech Adami-Dr Toni Abela [Premier Cafe], Dr John Consiglio [Swiss Leaks]) PART 1 PART 2
 • TEMA: 1-2-1: Denise Mintoff

____________________________________________________

21/2/2015

____________________________________________________

14/2/2015

 • TEMA: Il-faqar  (Fr Edgar Busuttil, Jesmond Schembri, Clyde Caruana, Joseph Piccinino, Josef Bugeja – Astrie Vella – Johann Buttigieg – Joseph Masini – Nicole Tabone – Dr Katrine Camilleri) PART 1PART 2
 • TEMA:  1-2-1 – Marlene Mizzi MEP

____________________________________________________

7/2/2015

 • TEMA: Il-kwistjoni tal-uzu ta’ Boffa bhala sptar generali, il-qaghda ekonomika tal-pajjiz,il-kaz tal-korruzzjoni fix-xiri taz-zejt, il-prezz tal-fuel (Profs Edward Scicluna MP PL, Ing Ryan Callus MP PN, Mario Mallia AD – Roberta Metsola MEP, Profs Pierre Mallia, Dr Saviour Formosa, Bjorn Vassallo) PART 1Part 2
 • TEMA: 1-2-1 Pastor Gordon Manche’

____________________________________________________

31/1/2015

 • TEMA:  L-istalls tal-monti, il-kacca fir-rebbiegha, it-trasport bejn Malta u Ghawdex (Jes Saliba, Josef Bonello, Grace Borg – Tel Links: Kenneth Zammit Tabona, Joseph Masini, Karl Littlejohn, On Chris Fearne, On Luciano Busuttil) Part 1 Part 2
 • TEMA: 1-2-1 On Dr Beppe Fenech Adami

____________________________________________________

24/1/2015

 • TEMA: L-iskandlu tax-xiri taz-zejt, il-prezz tal-fuel u r-referendum tal-kacca fir-rebbiegha (Dr Michael Falzon, Alison Bezzina, Claudio Grech – Franz Tabone, Dr Joanne Cassar, Professor Edward Wellington) PART 1 PART 2
 • TEMA: 1-2-1 Mandy Micallef Grimaud

____________________________________________________

17/1/2015

 • TEMA: Ir-riforma tal-Partit Nazzjonalista (On Dr Marthese Portelli, On Segretarju Parlamentari Dr Chris Fearne, Dr Michael Briguglio – Tel Links: Wayne Sammut, Neil Smart Costantino, Emmanuel Buhagiar, Matthew Bartolo) PART 1PART 2
 • TEMA: 1-2-1 Dr Toni Abela

____________________________________________________

10/1/2015

 • TEMA: Diversi temi politici u socjali (On.Dr Debbie Schembri, Profs Arnold Cassola, On Claudette Buttigieg – LINKS – Joseph Masini, rebekkaha Purvey, Minister Joe Mizzi, Dr Gorg Mallia, Fredercic Depetris)  PART 1   –   PART 2
 • TEMA: 1-2-1 ma’ Dr Roberta Metsola MEP

____________________________________________________

3/1/2015

____________________________________________________

27/12/2014

____________________________________________________

20/12/2014

 • TEMA: Id-diskors tar-Repubblika (Dr Austin Bencini, Dr Simon Mercieca, Alex Muscat, Profs Carmel Borg – Telephone Links Alessia Psaila Zammit, Alexia Rossi, Joseph Masini, Alison Bezzina, President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca) PART 1  – PART 2
 • TEMA: 1-2-1 Dr Therese Comodini Cachia

____________________________________________________

 13/12/2014

 

 

____________________________________________________

6/12/2014

____________________________________________________

 

29/11/2014

____________________________________________________

 

22/11/2014

____________________________________________________

15/11/2014

____________________________________________________

8/11/2014

____________________________________________________

25/10/2014

 • TEMA: Current Affairs (Hon David Agius, Hon Silvio Schembrim Perit Carmel Cacopardo – Telephone Links: Mons Charles Scicluna, Gordon Cordina, Hon Dr Jason Azzopardi, Ruth Debono, Chris Scicluna, ) PART 1PART 2
 • TEMA: 1-2-1 – Hon Carmelo Abela

____________________________________________________

25/10/2014

____________________________________________________

18/10/2014

 • TEMA: Current affairs (Pamela Hansen, John Zammit, Dr Alex Saliba – Links Chris Schembri Baldacchino – Jesmond Schembri) Part 1 Part 2
 • TEMA: 1-2-1 – James Debono

____________________________________________________

11/10/2014

 • TEMA: Current affairs (Laurence Grech, Arnold Cassola, Keith Abela – Telephone Interviews: Joe Azzopardi, Perit Karm Mifsud Borg, Dr Alistair Bugeja, Joseph Masini, Nicole Tabone):                   Part 1:  Part 2
 • TEMA: 1-2-1 – On Dr Godfrey Farrugia MP

____________________________________________________

04/10/2014

____________________________________________________

21/6/2014

____________________________________________________

14/6/2014

____________________________________________________

7/6/2014

____________________________________________________

31/5/2014

 • TEMA: Il-Partiti minn issa ‘il quddiem (Dr Toni Abela, Ralph Cassar, Dr Beppe Fenech Adami – Telephone Links Dr Franco Debono, Adriano SPiteri, Oliver Scicluna)
 • TEMA: Dr Lawrence Gonzi

____________________________________________________

24/5/2014

____________________________________________________

17/5/2014

 • TEMA:  L-elezzjonijiet ghall-parlament ewropew (Dr Therese Comodini Cachia, Charlon Gouder, Carmel Cacopardo – Telephone Link: Matthew Vella, Jean Pierre Sammut, Arlette Baldacchino) Part 1 –  Part 2

____________________________________________________

10/5/2014

____________________________________________________

3/5/2014

 • TEMA: L-elezzjoni tal-MEPs (Alfred Mifsud, Malcolm Seychell, Gejtu Vella – Alan Deidun [Bram] – Fr Herbert [Dfin] – Clyde Caruana [National Employment Policy]) Part 1  |  Part 2

____________________________________________________

26/4/2014

____________________________________________________

19/4/2014

____________________________________________________

12/4/2014

____________________________________________________

5/4/2014

____________________________________________________

29/3/2014

____________________________________________________

22/3/2014

____________________________________________________

 15/3/2014

____________________________________________________

8/3/2014

____________________________________________________

1/3/2014

____________________________________________________

22/2/2014

 • TEMA: Il-qaghda politika (Pierre Portelli, Nikita Zammit Alamango, Perit Michael Falzon – Minsitru Konrad Mizzi – On Beppe Fenech Adami)
 • TEMA: Dr Franco Debono

____________________________________________________

15/2/2014

____________________________________________________

8/2/2014

____________________________________________________

25/1/2014

____________________________________________________

18/1/2014

____________________________________________________

11/1/2014

____________________________________________________

4/1/2014

____________________________________________________

28/12/2013

 • TEMA: Gillian Zammit
 • TEMA: Il-kredibilita’ tal-politici (Desmond Zammit Marmara, Robert Musumeci, Laurence Grech)

____________________________________________________

22/12/2013

____________________________________________________

15/12/2013

____________________________________________________

7/12/2013

 ____________________________________________________

30/11/2013

 ____________________________________________________

23/11/2013

____________________________________________________

16/11/2013

____________________________________________________

9/11/2013

____________________________________________________

2/11/2013

____________________________________________________

26/10/2013

____________________________________________________

19/10/2013

 • TEMA: ‘L-EU ghadha Ewropa socjali?’ (Dr Therese Comodini Cahia, Miriam Dalli, Mario Mallia– LINK TELEFONIKU Dr Karmenu Mifsud Bonnici)
 • TEMA: ‘Li tkun cittadin xi jfisser?’ (Richard Muscat, Nikita Zammit Alamango, Jean Pierre Sammut – LINK TELEFONIKU Laurence Grech, Joe Vella Bonnici)

____________________________________________________

12/10/2013

 ____________________________________________________

5/10/2013:

____________________________________________________

29/6/2013

____________________________________________________

22/6/2013

____________________________________________________

15/6/2013

____________________________________________________

8/6/2013

____________________________________________________

1/6/2013

____________________________________________________

25/5/2013

____________________________________________________

18/5/2013

____________________________________________________

11/5/2013

____________________________________________________

4/5/2013

____________________________________________________

27/4/2013

____________________________________________________

20/4/2013

____________________________________________________

13/4/2013

____________________________________________________

6/4/2013

____________________________________________________

30/3/2013

____________________________________________________

23/3/2013

____________________________________________________

16/3/2013

____________________________________________________

9/3/2013

____________________________________________________

2/3/2013

____________________________________________________

23/2/2013

____________________________________________________

16/2/2013

____________________________________________________

9/2/2013

____________________________________________________

2/2/2013

____________________________________________________

26/1/2013

____________________________________________________

19/1/2013

____________________________________________________

12/1/2013

____________________________________________________

2/1/2013

____________________________________________________

29/12/2012

____________________________________________________

22/12/2012

____________________________________________________

15/12/2012

____________________________________________________

8/12/2012

____________________________________________________

1/12/2012

____________________________________________________

24/11/2012

____________________________________________________

17/11/2012

____________________________________________________

10/11/2012

____________________________________________________

3/11/2012

____________________________________________________

27/10/2012

____________________________________________________

20/10/2012

____________________________________________________

13/10/2012

____________________________________________________

6/10/2012

____________________________________________________

30/6/2012

___________________________________________________

23/6/2012

___________________________________________________

16/6/2012

___________________________________________________

9/6/2012

___________________________________________________

2/6/2012

___________________________________________________

26/5/2012

___________________________________________________

19/5/2012

12/5/2012

___________________________________________________

5/5/2012

___________________________________________________

28/4/2012

___________________________________________________

21/4/2012

___________________________________________________

14/4/2012

7/4/2012

___________________________________________________

31/3/2012

___________________________________________________

24/3/2012

___________________________________________________

17/3/2012

___________________________________________________

10/3/2012

______________________________________

3/3/2012

______________________________________

25/2/2012

______________________________________

18/2/2012

______________________________________

11/2/2012

______________________________________

4/2/2012

______________________________________

28/1/2012

______________________________________

21/1/2012

______________________________________

14/1/2012

______________________________________

7/1/2012

______________________________________

31/12/2011

______________________________________

24/12/2011

______________________________________

17/12/2011

______________________________________

10/12/2011

______________________________________

3/12/2011

______________________________________

26/11/2011

______________________________________

19/11/2011

______________________________________

12/11/2011

______________________________________

05/11/2011

______________________________________

29/10/2011

______________________________________

22/10/2011

 • Theme: Irregular Immigration (Lt Col Brian Gatt [Detention Centers], Alexander Tortell [Open Centers/AWAS], Katrine Camilleri [JRS])
 • Theme: Trade unionism (Gejtu Vella, ex, UHM General Secretary)
______________________________________

15/10/2011

 • Theme: Animal Welfare (Katia Mercieca, Brian Manning, Manuel Buhagiar)
 • Theme: Politics (Dr Joseph Muscat Leader of the Opposition) – starts at minute 45.20
______________________________________

8/10/2011

___________________________________________________
2010-11 Radio Show Links (On Demand)

One thought on “Ghandi xi Nghid | RADIO [ON DEMAND]

 1. Pingback: Steve Bonello and his phallic symbolism :) | SEE CARTOON | Andrew Azzopardi | 'Ghandi x' Nghid' (I have something to say)

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s