Home

CLICK HERE for LIVE ‘Ghandi xi Nghid’ Streaming

CLICK HERE for Twitter

CLICK HERE for Face Book Page

Ghandi xi nghid1

3 thoughts on “Ghandi xi Nghid | LISTEN LIVE [STREAMING]

 1. Proset tal programm. Nixtieq tiddiskutu ftit il-motor sport. Ghandna zghazagh jippromettu f’dan l-isport. Fin-nuqqas ta track hawn Malta, dawn ikollom imorru barra biex jipprattikaw u jiehdu sehem f’kompetizzjonijiet. Hemm bzonn li nghinuhom finanzjarjament lil dawn l-atleti li qed jaghmlu isem ghal Malta bis successi taghhom. Grazzi

  Like

 2. Andrew,
  Jien qed nisma l-programm u ma naqbilx ma hafna affarijiet li qed jghid Peppe. Peppe min ghalih li jifhem f’kollox. Staqsih, jekk joghgbok, kif jahsibha jekk Alla jhares qatt, joqtulu lil xi membru tal familja tieghu jew xi hadd jikkorronpa lil xi tifel jew tifla tal familja tieghu? Nies li jikkorrunpaw lit-tfal u jinstabu hatja, ghandhom jintbatu l-habs ghal ghomorhom u jaghmlu zgur li qatt ma johorgu mil habs.

  Sahha u grazzi.

  Francis Cassar
  I.D. card number 0611644M

  Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s