Home

ghandi xi nghid-logo-radio-tv-blog

 tvm_hd

Ghandi xi Nghid | TV [Weds 18:55]: CLICK HERE FOR LIVE STREAMING 

‘Ghandi x’ Nghid – TV’ will provide high-quality, reporter-driven stories.

This programme is a weekly current affairs show, bringing viewers the most comprehensive and wide-ranging coverage of the big issues. This show will dig deep into our communities and attempt to map out the way citizens are trying to live their lives immersed in the matters being discussed.  The disputes ‘on the table’ will be ‘people issues’ – matters inhabitants talk about at home, with their friends and at their place of work. This show is an invitation for viewers to ‘pull up a chair’ and join in the conversation.

WATCH ON DEMAND

11/6/2014: Ghandi xi Nghid Round Up (prog 35)

4/6/2014: L-addozzjoni (prog 34)

28/5/2014: Il-gurijiet u l-gurati (prog 33)

21/5/2014: Il-partiti z-zghar (prog 32)

14/5/2014: Prime Minister Dr Joseph Muscat MP (prog 31) 

7/5/2014: Leader of the Opposition, Dr Simon Busuttil MP (prog 30)

30/4/2014: Iz-zghazagh fil-habs (YOURS/CORRS) (prog 29)

23/4/2014:  Huwa hazin li omm tahdem meta jkollha t-tfal zghar? (prog 28)

16/4/2014: 200 sena pulizija (prog 27)

9/4/2014:  L-SDM vs Pulse (prog 26)

2/4/2014: It-tfal, il-modelling, il-photoshoots, il-kampanji elettorali (prog 25)

26/3/2014: MEPs (Charlon Gouder, David Casa, Carmel Cacopardo) (prog 24)

19/3/2014: Is-suwicidju (prog 23)

12/3/2014:L-ewwel sena ta’ Gvern laburista (prog 22)

5/3/2014: Il-President li jmiss (prog 21)

26/2/2014: Kunsilli Lokali (prog 20)

19/2/2014: L-Isqof Awziljarju Charles J. Scicluna (prog 19)

12/2/2014:  L-edukazzjoni ghal kulhadd? prog 18

5/2/2014: L-MEPs prog 17

29/1/2014: Nies bla saqaf jezistu f’ Malta? Prog16

22/1/2014: Il-Kummissarju tal-Pulizija Prog 15

15/1/2014: L-unjoni civili Prog14

8/1/2014: Il-Maltin ihobbu l-annimali Prog 13

18/12/2013: L-MEPs (prog 12)

11/12/2013:  L-edukazzjoni sesswali (prog 11)

4/11/2013: L-Ambjent u l-ODZ (prog 10)

27/11/2013:  Id-dementia u s-sahha mentali (prog 9)

20/11/2013:   L-ET il-President ta’ Malta Dr Gorg Abela (prog 8)

13/11/2013:   L-Akkuzat vs il-Vittma (prog 7)

6/11/2013:     Il-mewt hemm tifsira ghaliha? (prog 6)

30/10/2013:   Il-Poplu Malti pupazz? (prog 5)

23/10/2013:   Vera kulhadd inkluz fl-iskejjel taghna? (prog 4)

16/10/2013:   Ghandna nillegalizzaw u niddikriminlizzaw id-droga? (prog 3)

9/10/2013:     Ahna Poplu id-dixxiplinat? (prog 2)

2/10/2013:     Il-faqar socjali (prog 1)

3 thoughts on “Ghandi xi Nghid | TV [ ON DEMAND]

  1. Nixtieq nistaqsi xi skop hemm meta kull filghodu thabbat wiccek ma Pulizija gol-hwienet tat-te’? Sorveljanza ma jaghmlux, ghax is-suggest ikun hafna drabi gossip! Te ghal wiehed tnejn xi pastizz u sigarett jiehdu, u Alla jbierek dan il-hin kollu mit-taxxi tal-poplu. U zzzzzzzzzzzzzgur u bil-korozza tal-pulizija l-gdida wkoll. u biex ma nghidux x’isir fil-festi !!!!!!!!!

    Like

Many thanks for your comments...keep posting...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s